Projecten

Algemeen

Bij de kunstprojecten van XD-Art Projects wordt kunst ingezet als middel om actuele thema’s uit de samenleving bespreekbaar te maken, taboe’s te doorbreken en barrières weg te nemen. Ontmoetingen en verbindingen staan hierbij centraal met als doel nieuwe perspectieven te openen.

Het doel van je XD-Art Project is om dat wat speelt in de samenleving inzichtelijk te maken en om dat aan een breder publiek te tonen.

XD-Art Projects verbindt kennis met gevoel, vaardigheid met inzicht, inhoud met de samenleving. Het maken prikkelt het creatieve brein en wekt ideeën op. XD-Art Projects moedigt experimenteren en fouten maken aan om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en nieuwe mindsets toe te passen en jezelf te ontwikkelen.

Thema’s

Voorbeelden van thema’s zijn: veranderende identiteiten, angsten voor infectieziektes, eenzaamheid, kwetsbaarheid, vluchten in groepsidentiteit en stigmatiseren uit angst voor de ander in onze multiculturele samenleving.

XD-Art Projects vraagt je om je in te leven in deze kwesties en vraagt wat jou persoonlijk het diepst raakt in thema en gevoel. Wat roepen ze bij jou op? Liefde, angst, boosheid, verbazing, of verdriet? Hoop of afschuw? Walging of uitdaging? Wat zijn jouw ervaringen? We kijken hoe jij het onderwerp naar jou persoonlijk toe kan draaien.

Werkwijze

XD-Art Projects treedt bij de projecten op als gespreksleider en daagt de deelnemers uit in het maken van een kunsttraject. Je uiteindelijke Art Project verbeeldt een persoonlijke opvatting of ervaring en roept een emotie of stemming op. De resultaten worden aan een groter publiek getoond door middel van Social Media, XD-Art Projects Newletters en eventueel tentoonstellingen.

Bij de projecten van XD-Art Projects maak je aan de hand van een actuele kwestie een kunstwerk (schilderij/foto/ruimtelijke enscenering).

De deelnemers leren met een open en kritische blik waar te nemen, om zo dicht mogelijk in de huid van het maatschappelijk item te kruipen en om er zoveel mogelijk over te weten te komen.

Gekeken zal worden welke vaardigheden en technieken uit de schilderkunst, film en fotografie je kan toepassen in je werk om expressie te geven aan je idee en hoe de kunstgeschiedenis/hedendaagse kunst je kan inspireren bij ideevorming.

Samenwerking

De projecten zijn geschikt voor middelbare scholen; HBO instellingen en Universiteiten.

De projecten van XD-Art Projects worden ingeleid door mensen uit het veld: kunsthistorici, artsen, psychologen, mensen die werken bij instellingen en mensen uit de samenleving. Op die manier wordt het project vanuit meerdere standpunten en contexten belicht. Waar mogelijk wordt aangehaakt bij een actuele museale tentoonstelling.

Actuele projecten

Project Breaking Boundaries

De consequences van de klimaatcrisis gevisualiseerd. Welke uitdagingen maar ook mogelijkheden brengt het. Welke invloed heeft het op je identiteit en op je zorgen en angsten?

Bekijk resultaten

Stepping Stones

Een multicultureel kunstproject in samenwerking met galerie Forma Aktua: Nederland als multiculturele samenleving en de positie daarbinnen van migranten.

Project Mondneusmasker

Naar aanleiding van Covid-19 geïnspireerd op wensen van en praktisch nut voor mensen met een zintuiglijke handicap in samenwerking met het Groninger Museum, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG. dr. Edwina Doting, drs Steven Kolsteren, Sander Daams en Xandra Donders.

Alle projecten

2022

 • Project Breaking Boundaries Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences – Lecturer Xandra Donders. In this project, the aim is to visualize the consequences of the climate crisis, the transformations, the challenges and opportunities climate change bring; your involvement and or your worries and fears about the climate crisis. How does climate change affect your identity?
 • Project Changing Identities OFFCourse Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences:  docent Xandra Donders – Due to time and circumstances, identities change during the course of your life. In the Changing identities Offcourse, students reflected on their personal experiences that influenced and changed their personal identities.They used the outcomes of these reflections as a starting point for their own art projects.

2021

 • Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences project mondneusmasker n.a.v. Covid-19 geïnspireerd op wensen van en praktisch nut voor mensen met een zintuiglijke handicap. i.s.m. het Groninger Museum, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Lecture dr. arts-microbioloog Edwina Doting, drs Steven Kolsteren voormalig hoofd educatie Groninger Museum en Sander Daams hoofd educatie Groninger Museum en Xandra Donders docente fine arts.
 • Eerbetoon aan de Canadese soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van Groningen in de 2e wereldoorlog. In opdracht van de Gemeente Groningen in kader 75 jaar vrijheid Groningen. Uitgevoerd door bachelor studenten van de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences o.l.v. docente fine arts Xandra Donders.
 • OFFCourse Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences: Project Multicultureel Nederland o.l.v. docente fine arts en kunstenaar Xandra Donders.
 • Project Stadsnomaden (in voorbereiding)
 • Project de ethische kant van transplantatie in samenwerking Transplantatiecentrum UMCG (in voorbereiding)
 • Project Generaties (in voorbereiding)

2020

 • Projectweek ‘Rembrandt-Velázquez’ In week 4 hebben studenten van de Klassieke Academie de projectweek ‘Rembrandt-Velázquez’ gevolgd. Dit naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het schilderij ‘St. Paulus de Heremiet’ van Jusepe de Ribera werd gebruikt als uitgangspunt voor de opstelling en nageschilderd door de studenten.
 • Kunst & Wetenschap is een project van XD-Art Projects in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en kunsthistoricus drs.Steven Kolsteren, voormalig hoofd Educatie van het Groninger Museum. Nadere informatie volgt.
 • Het Eetbaar Meesterwerk geïnitieerd door XD-Art Projects in het kader van verbindingen en ontmoetingen van studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers in tijden van SARS-CoV-2 in samenwerking met het Groninger Museum, Professor Brigit Toebes, Rijks Universiteit Groningen en topkok Dick Soek van restaurant de Piloersemaborg Den Ham. Nadere informatie volgt.
 • Ontwerpwedstrijd Mondneusmasker geïnitieerd door XD-Art Projects in het kader van verbindingen en ontmoetingen studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers in tijden van SARS-CoV-2 in samenwerking met het Groninger Museum en arts-microbioloog dr. Edwina Doting verbonden aan het UMCG/RUG. Zie pagina https://www.xd-artprojects.nl/ontwerpwedstrijd-mondneusmasker/
 • Kunstproject ontwerpwedstrijd Mondneusmasker Zernike College -Groningen.
 • Voorstel opzetten Artist in Residents UMCG in opdracht van het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG en de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences.
 • Stepping Stones. Een multicultureel kunstproject in samenwerking met galerie Forma Aktua: Nederland als multiculturele samenleving en de positie daarbinnen van migranten. Zie pagina https://www.xd-artprojects.nl/2020/08/05/stepping-stones-een-project-over-multiculturele-identiteiten/
 • Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences: Project Multicultureel Nederland o.l.v. docente fine arts en kunstenaar Xandra Donders. De vraag werd voorgelegd of het niet beter is als we ons een meer flexibelere identiteit zouden aanmeten. Zou dat niet een betere opening bieden voor integratie? Zowel van onszelf in de wereld, als van migranten culturen in Nederland? In dit project zijn studenten en mensen uit andere cultuurgebieden met elkaar in gesprek gaan en aan de hand daarvan hebben studenten een kunstproject gemaakt.
 • Interdisciplinair project n.a.v. de tentoonstelling MENDINI in het Groningen Museum. Lecture arts-microbioloog dr. Edwina Doting ‘Schone handen redden levens’. Een uniek, interdisciplinair academiebreed project n.a.v. de tentoonstelling Mendini in het Groninger Museum in samenwerking met het UMCG. In dit project komen kunst en medische microbiologie en infectiepreventie (waaronder handhygiëne) samen. Feestelijke afsluiting vindt plaats in het Groninger Museum op 5 mei 2020, Internationale Dag van de Handhygiëne van de World Health Organization WHO. (Dit project is exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen) Uitgesteld wegens Corona.
 • METELKAAR Een kunstproject om studenten van de Hanzehogeschool met elkaar te verbinden door middel van het maken van muurschilderingen en collages. Het project wordt aangeboden door de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences en is geïnitieerd door Xandra Donders kunstenaar/docente Fine Arts. In een tijd dat menselijk contact veelal via sociale media verloopt en dat buren elkaar nauwelijks meer kennen vervreemden we van elkaar. Er wordt vergeten dat de mens een sociaal wezen is en dat we elkaar nodig hebben om elkaar bij te staan, elkaars verhalen te horen, er te zijn voor elkaar. We streven naar geluk, naar een maatschappij waarin alles nog beter moet. Voor kwetsbaarheid, tegenslag en verdriet is nauwelijks nog ruimte. Kunst zal als middel voor verbindingen worden ingezet en niet als een doel. Het idee is om mensen te leren kennen die verschillende sociale en culturele achtergronden hebben, te ervaren dat er zoveel meer is dat ons verbindt dan wat ons scheidt en die ontmoetingen te vertalen in bijvoorbeeld grote landschappen/groepsportretten waarin alle landschappen/mensen van de wereld verenigd zijn. Maar ook door koffie en thee samen te drinken en een fijne middag te hebben.  Je hoeft geen kunstenaar te zijn, zelfs geen ambitie te hebben kunstenaar te worden, maar als je het leuk lijkt om samen te werken aan bv. muurschilderingen dan ben je van harte welkom! Exacte data van dit project zal spoedig volgen.

2019

 • Sprezzatura naar aanleiding van de tentoonstelling in het Drents Museum Assen. Een samenwerkingsproject met het Drents Museum en de Klassieke Academie onder leiding van Rein pol. Lecture conservator drs. Annemiek Rens. Na de eenwording van Italië in 1861 wisselden hoop en teleurstellingen elkaar in gevoel af. De armoede nam toe. Door het uitblijven van sociale verbeteringen ontstond een kritische houding naar de maatschappij die in de kunst leidde tot het sociaalrealisme en tot een beweging tussen droom en werkelijkheid: de start van het symbolisme. In dit project gaan we ons afvragen hoe actueel ‘Sprezzatura’ is. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Interdisciplinair Academie breed Chihuly-project ‘Ogen voor het (on)zichtbare’. Een samenwerkingsproject met het Groninger Museum, het UMCG, de Klassieke Academie en de Faculteit Geneeskunde onder leiding van kunstenaar Rein Pol. Lecture Kunsthistorica drs. Ellen van der Vecht. Lecture arts-microbioloog dr. Edwina Doting over de gevaren van micro-organismen. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Caravaggio project. Een samenwerkingsproject met het Centraal Museum Utrecht en de Klassieke Academie. O.l.v. kunstenaar Thomas Langeveld naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Caravaggio in Europa’ in het Centraal Museum Utrecht, met lecture van kunsthistorica drs. Bouk Wierda. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Multicultureel Nederland. Een samenwerkingsproject met Humanitas en stichting Jasmijn. O.l.v. kunstenaar Xandra Donders. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Masterclass Model à la Russe. O.l.v. kunstenaar Maksim Nurulin uit Moskou (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Masterstudenten schilderen portret van vertrekkend burgemeester Peter den Oudsten van Groningen in samenwerking met de Gemeente Groningen en de Klassieke Academie in Groningen. O.l.v. kunstenaar Xandra Donders. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Schimmelab UMCG Samenwerkingsproject met UMCG. O.l.v. kunstenaar Xandra Donders en arts-microbioloog dr. Edwina Doting. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Leonardo da Vinci project Gekke Bekke in samenwerking met het Teylersmuseum in Haarlem en de Klassieke Academie. O.l.v. kunstenaars Ewoud van Rijn en Xandra Donders met Lecture van kunsthistorica drs. Bouk Wierda. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)

 • Het Beest in jou. Zelfportret waarin de deelnemer zich transformeert tot een dier waar hij/zij zich vanuit gevoel en beleving mee verwant voelt. O.l.v. kunstenaar Xandra Donders. (Dit project was exclusief voor studenten van de Hanzehogeschool Academie Minerva en de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Innerlijk Landschap naar aanleiding van de tentoonstelling Romantiek in het Noorden Groninger Museum. O.l.v. van kunstenaar Xandra Donders. Lecture kunsthistorica drs. Ellen van der Vecht. (Dit project was exclusief voor studenten van de Hanzehogeschool Academie Minerva en de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Groepsportret Deelnemers lieten d.m.v. een groepsportret zien wat hen raakte in onze samenleving. Thema’s waren het individualisme, het gebrek aan sociale betrokkenheid, eenzaamheid en de verharding van groepen mensen tegenover elkaar. O.l.v. kunstenaar Xandra Donders. (Dit project was exclusief voor studenten van de Hanzehogeschool Academie Minerva en de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)

2018

 • Romantiek in het Noorden een samenwerkingsproject met het Groninger Museum en de Klassieke Academie naar aanleiding van de tentoonstelling Romantiek in het Noorden. O.l.v. Rein Pol en Xandra Donders. Deelnemers gebruikten het landschap als aanleiding om hun emoties te verbeelden. Lecture kunsthistorica drs. Ellen van der Vecht. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Organisatie Classical Art in Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Tentoonstelling van het topsegment van de Nederlandse klassiek-figuratieve kunst waaronder docenten en alumni van de Klassieke Academie in Groningen geopend door Peter Trippi, chief editor ‘The Fine Art Connoisseur’ en co-curator van onder andere de Alma Tadema tentoonstelling en ‘The American Dream’ in het Drents Museum.
 • American Dream een samenwerkingsproject met het Drents Museum en de Klassieke Academie. O.l.v. kunstenaars Lennaert Koorman en Xandra Donders. Lecture conservator Drents Museum dr. Annemiek Rens. Gesponsord door TFAC. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)

2017

 • In het Hart van de Renaissance. Een samenwerkingsproject met het Rijksmuseum Twente en de Klassieke Academie. O.l.v. kunstenaar Ulrich Suberg, oud student van de Florence Academy of Art. Lecture kunsthistorica drs. Bouk Wierda. Gesponsord door TFAC. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Mata Hari project. Een samenwerkingsproject met het Fries Museum. Het dubbelleven van Mata Hari is naar deze tijd getrokken. O.l.v. kunstenaar Niels Smits van Burgst. Lecture kunsthistorica drs. Ellen van der Vecht. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)

2016

 • Repin project. Een samenwerkingsproject met het Drents Museum, de Klassieke Academie en de TFAC. Het thema van de tentoonstelling ‘Armoede en Onrust’ is naar deze tijd getrokken. O.l.v. kunstenaars Xandra Donders en Lennaert Koorman. Lecture kunsthistorica drs. Ellen van der Vecht en conservator Drents Museum drs. Annemiek Rens. (Dit project was exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)

Recente tentoonstellingen

 • Resultaten van het interdisciplinaire Chihuly-project ‘ogen voor het (on)zichtbare’ in het Groninger Museum en UMCG.
 • Portretten Masterstudenten van Burgemeester Peter den Oudsten in het Forum in Groningen.
 • Resultaten Masterstudenten project Multicultureel Nederland tentoongesteld tijdens Open Monumentendag in Humanitas in Groningen.

Projecten

Je haalt echt het beste van het beste van de deelnemers naar boven!

– Trieneke

X

Op dit adres zul je onze reactie ontvangen