Over ons

Over XD-Art Projects

Algemeen

XD-Art Projects combineert in haar projecten kunst met sociale betrokkenheid en zet kunst in als middel om actuele thema’s uit de samenleving bespreekbaar te maken, taboe’s te doorbreken en barrières weg te nemen. Zulke thema’s zijn bijvoorbeeld: sociale duurzaamheid, angsten voor infectieziektes, eenzaamheid, kwetsbaarheid, vluchten in groepsidentiteit en stigmatiseren uit angst voor de ander in onze multiculturele samenleving. Ontmoetingen en verbindingen staan hierbij centraal met als doel nieuwe perspectieven te openen.

XD-Art Projects treedt bij de projecten op als gespreksleider en daagt de deelnemers uit in het maken van een kunsttraject. Kunst is de expressie van de samenleving en maakt dat wat speelt in de samenleving inzichtelijk voor een breder publiek. Kunst roept emoties en gevoel op en maakt ze duidelijk zichtbaar.

Visie en werkzaamheden

 • Kunstprojecten en kunstcursussen verankeren kennis en helpen om meer intuïtief en associatief te denken om tot nieuwe ideeën te komen.
 • Kunstprojecten en kunstcursussen dienen om beter te leren observeren, interpreteren, reflecteren en responderen.
 • XD-Art Projects doorbreekt verkokerd denken en opent ogen voor een meer empathische en intuïtieve benadering. Door naar kunst te kijken neem je op een andere manier waar én ontwikkel je jouw empathisch vermogen. Dit helpt om verder te kijken dan wat je op het eerste oog ziet.
 • XD-Art Projects legt bij kunstopdrachten contact tussen kunstenaars en bedrijven en instanties en begeleidt bij de realisatie.

XD-Art Projects toont oprechte interesse in de deelnemers. Cruciaal daarbij is dat iedereen er mag zijn.

Team Members:

 • Xandra Donders: Projectorganisator, gespreksleider & PR
 • Frans Hoorn (Lucidium) Adviseur strategie en Beheer Website & Social Media & XD-Art Projects Newsletters
 • Annelies Meester Small business and retail management op Hogeschool Stenden in Leeuwarden: Standby Social Media
 • Stefan Hageman Masterstudent Midden-Oosten Studies, Rijksuniversiteit Groningen: Adviseur projecten en redactie en eindredactie XD-Art Projects Newletters
 • Ir, Drs Edwin van Dijk Sterrenkundige: ICT en Hosting Website

Over Xandra Donders

Algemeen

Xandra Donders is beeldend kunstenaar en fotograaf vanaf 1985; projectorganisator; docente fine arts/ onderzoeker op Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences vanaf 1987. Mede-oprichtster van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen samen met Tom S. Hageman, tevens docente Compositie & Expressie en projectorganisator op de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst vanaf 2004. Oprichtster van XD-Art Projects in 2019.

Gesteund door jarenlang onderwijservaring op zowel de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences als de Klassieke Academie in Groningen weet Xandra Donders de conceptuele, maatschappelijke aspecten van de hedendaagse beeldende kunst met het klassieke ambacht te verenigen.

In de cursussen, projecten en lessen van Xandra Donders leren deelnemers en studenten wie ze zijn, uit eigen bron te putten, uit eigen ervaringen, empathisch vermogen te ontwikkelen, zich kwetsbaar op te stellen. Ze leren daarbij te kijken naar de kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst en zichzelf vragen te stellen. Wat wil je laten zien, wat raakt jou, hoe betrek je daar actuele onderwerpen bij en hoe zet je daar je vaardigheden bij in. Dat levert in expressie totaal verschillende werelden op.

Opleidingen

 • Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences Groningen. (1980-1985)
 • Jan van Eyck Academie, internationaal postacademisch instituut voor beeldende kunst Maastricht. (1985-1986)                                                        

Docentschappen

 • Docent fine arts/ onderzoeker op the Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences Groningen. (vanaf 1987)
 • Docent OFFCourses the Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences Groningen. 2015-2018, 2020, 2021
 • Docent Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. (vanaf 2004)
 • Visiting Professor Academy for Fine Arts AVU in Praag Tsjechische Republiek. (1993)
 • Gastlessen Zernike College Groningen 2020

Activiteiten

 • Netwerkpartner Pentascope – Pentascope helpt de ontwikkeling naar nieuwe manieren van denken en doen – Transitie denken. (vanaf 2020)
 • Gastcurator en gespreksleider projecten Forma Aktua – Forma Aktua Kunst richt zich op actuele maatschappelijke issues en is een platform voor opkomend talent in Noord-Nederland. Tegelijk volgt ze ook de ontwikkelingen in de wereld van de reeds meer gevestigde kunstenaars op de voet. (vanaf 2020)
 • Dagelijks Bestuurslid – Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. (2016-2019)
 • Coördinator Onderwijs en PR – Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. (2016-2019)
 • Projectorganisator – Projecten, zomeracademie en cursussen en PR Klassieke Academie voor Beeldende kunst in Groningen. (vanaf 2017)
 • Coördinator – Eindexamententoonstelling Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen. (2015-2018)
 • Gespreksleider bij maatschappelijke verbindende projecten

Subsidies

Basisstipendium van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst-Amsterdam. (1992-2001)

Collectie

Haar werken zijn in collectie van bedrijven en musea als het Rijksmuseum Amsterdam, GASUNIE, NAM, UMCG, ABNAMRO, Staalbankies, Bank van Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Radboud Ziekenhuis Nijmegen, Royal Family of Oman, Kunsthalle Emden, Museum Henriette Polak-Zutphen, Aegon, Reaal, Kas Bank Amsterdam/London en vele gemeentes en provincies in Nederland etc. (Stads) prenten in opdracht gemaakt voor Kunst en Bedrijf Amsterdam, gemeente Enschede, Zwolle, Zutphen, Schoonhoven, Groningen, Gelderland, Bank Nederlandse Gemeenten ‘Waaggebouw’, gemeente Gelderland, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Project de Hof vijver Den Haag i.v.m. uitbreiding EEG, Vrouwen & Aids Fonds, Royal Nederland, Project “Minerva in Makkum” t.g.v. ‘Groningen 950 jaar’ beschildering van een serie Makkumer aardewerk in opdracht provincie Groningen etc.

Overige gegevens

 • Kamer van Koophandel-nummer: 020 45427
 • Rekeningnummer Xandra Donders Art Projects: NL 94 ABNA 0405 3194 79
 • XD-Art Projects staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, CRKBO

Opdrachtgevers

 • Pentascope
 • TFAC The Fine Art Collective is een wereldwijd netwerk voor kunstenaars, waarbij de overdracht van materiaal en techniek en kennis de kern vormt.
 • University College Groningen.
 • Klassieke Academie voor Beeldende Kunst Groningen.
 • Humanitas
 • Vluchtelingenwerk Nederland

Samenwerking en partners

 • UMCG.
 • Faculteit Geneeskunde Groningen.
 • Rijksuniversiteit Groningen.
 • Groninger Museum.
 • Professor Brigit Toebes, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Arts-microbioloog dr. Edwina Doting verbonden aan het UMCG/Rijksuniversiteit Groningen.
 • Sander Daams Head of Education- Groninger Museum.
 • Bertrand de Jong Hoofd Kunstzaken UMCG.
 • Steven Kolsteren, voormalig Head of Education- Groninger Museum.
 • Engbert Breukers, Pentascope.
 • Fries Museum.
 • Drents Museum.
 • Dick Soek van restaurant Piloersemaborg in Den Ham.
 • TFAC The Fine Art Collective is een wereldwijd netwerk voor kunstenaars, waarbij de overdracht van materiaal en techniek en kennis de kern vormt.
 • The Classical Art Centre. Het verbinden van initiatieven op het gebied van Skill Based Art: tentoonstellingen, opleidingen, conferenties, publicaties, masterclasses.
 • Topkok Dick Soek Piloersmeborg, Den Ham.
 • Younglink.
 • Humanitas.
 • Goeiebuurt Groningen.
 • Floreshuis Groningen.
 • Nlvoorelkaar.
 • Vluchtelingenwerk Nederland.
 • Het Nederlandse Rode Kruis.
 • Noorderateliers Groningen.
 • Y2 expositieruimte Groningen.
 • Groninger Archieven.
 • Galerie Forma Aktua.