Projecten

Bij de kunstprojecten van XD-Art Projects wordt kunst ingezet als middel om actuele thema’s uit de samenleving bespreekbaar te maken, taboe’s te doorbreken en barrières weg te nemen. Ontmoetingen en verbindingen staan hierbij centraal met als doel nieuwe perspectieven te openen.

Voorbeelden van thema’s zijn: veranderende identiteiten, angsten voor infectieziektes, eenzaamheid, kwetsbaarheid, vluchten in groepsidentiteit en stigmatiseren uit angst voor de ander in onze multiculturele samenleving.

XD-Art Projects treedt bij de projecten op als gespreksleider en daagt de deelnemers uit in het maken van een kunsttraject. Je uiteindelijke Art Project verbeeldt een persoonlijke opvatting of ervaring en roept een emotie of stemming op.

De resultaten worden aan een groter publiek getoond door middel van Social Media, XD-Art Projects Newletters en eventueel tentoonstellingen.

Mocht u interesse hebben om projecten van XD-Art Projects op bijvoorbeeld middelbare scholen aan te bieden, neem dan gerust contact op. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.

Inner Landscape

Hoe we werken

Bij de projecten van XD-Art Projects maak je aan de hand van een actuele kwestie een schilderij, tekening of Mixed Media Project. De deelnemers leren met een open en kritische blik waar te nemen, om zo dicht mogelijk in de huid van het maatschappelijk item te kruipen en om er zoveel mogelijk over te weten te komen. De deelnemers laten zien wat hen het diepst raakt in thema en gevoel, welke kunstenaars hen daarbij inspireren, hoe ze dit gaan verbeelden en vooral hoe je daarbij het beeld zodanig naar je hand zet dat je dit allemaal helder krijgt.

XD-Art Projects verbindt kennis met gevoel, vaardigheid met inzicht, inhoud met de samenleving. Het maken prikkelt het creatieve brein en wekt ideeën op.

De nieuwste actuele projecten van XD-Art Projects zoals bijvoorbeeld het ‘Eetbaar Meestergerecht’ en ‘Ontwerp Mondneusmasker’ geïnitieerd door XD-Art Projects in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, het Groninger Museum en topkok Dick Soek passen helemaal bij het online onderwijs dat vanuit de Universiteit en Hogescholen nu wordt aangeboden in verband met SARS-CoV-2.

Bij de projecten wordt vanuit vier gebieden gewerkt:

Kennis

De projecten van XD-Art Projects worden ingeleid door mensen uit het veld: kunsthistorici, artsen, psychologen, mensen die werken bij instellingen en mensen uit de samenleving. Op die manier wordt het project vanuit meerdere standpunten en contexten belicht. Waar mogelijk wordt aangehaakt bij een actuele museale tentoonstelling. We gaan op zoek naar schilderijen uit de kunstgeschiedenis of de hedendaagse kunst, films, (kranten-) foto’s, games, animaties of strips die je inspireren bij je project.

Gevoel

XD-Art Projects vraagt je om je in te leven in deze kwesties en vraagt wat jou persoonlijk raakt. Wat roepen ze bij jou op? Liefde, angst, boosheid, verbazing, of verdriet? Hoop of afschuw? Walging of uitdaging? Wat zijn jouw ervaringen? We kijken hoe jij het onderwerp naar jou persoonlijk toe kan draaien.

Maken/vaardigheden

Welke klassieke vaardigheden en technieken uit de schilderkunst, film en fotografie zal jij toepassen in je werk om expressie te geven aan je idee? Kies je ervoor om een schilderij, Mixed Media Project, collage, kijkdoos of tekening te maken?

Delen

Het doel van je XD-Art Project is om dat wat speelt in de samenleving inzichtelijk te maken en om dat aan een breder publiek te tonen.  De resultaten worden getoond via Social Media, XD-Art Projects Newletters of tentoonstellingen.

XD-Art Projects moedigt experimenteren en fouten maken aan om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en nieuwe mindsets toe te passen en jezelf te ontwikkelen.