Organisatie Classical Art in Culturele Hoofdstad Leeuwarden

Tentoonstelling van het topsegment van de Nederlandse klassiek-figuratieve kunst geopend door Peter Trippi, chief editor ‘The Fine Art Connoisseur’ en co-curator van onder andere de Alma Tadema tentoonstelling en ‘The American Dream’ in het Drents Museum.

Geplaatst in de Nieuwsberichten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Tekst: Tjitske Zuiderbaan. Foto Xandra Donders.

Vraag vooraf aan Tom Hageman of voor hem de The Representational Art Conference 2018 geslaagd is en hij brandt los. `Het doel om internationale contacten te leggen is in feite al gelukt. Deelnemers komen onder meer uit Zuid-Afrika, Brazilië, Italië, Noorwegen, Spanje, Canada. De reden om TRAC naar Nederland te halen was om de Klassieke Academie in het centrum te plaatsen van de wereldwijde revival van de klassieke figuratieve kunst, oftewel skill based art. TRAC was en is de eerste en tot dusver enige bundeling van deze revival. Het einddoel is de vorming van een ‘International League of Fine Art Schools’, ILFAS. Die liga slaat een brug tussen merendeels particuliere opleidingen in Amerika en West-Europa, en reguliere opleidingen in Oost-Europa en Azië, waar de klassieke opleidingen nooit zijn weggeweest. ILFAS begint als een digitaal platform. In een later stadium komt er ook fysieke uitwisseling in de vorm van Summer schools, masterclasses, post graduate education.

‘Na de opening werden de deelnemers door gemeente Leeuwarden op de lunch getrakteerd. Ook nam de Culturele Hoofdstad het slotdiner voor zijn rekening, wat getuigt van goed gastheerschap.’

Op donderdag 3 mei vond ook de presentatie plaats van ILFAS. En Egbert Pijfers kondigde aan dat de Prix de Norvège wordt uitgebreid naar ook buitenlandse scholen.

De tentoonstelling heeft internationale allure. Aan The Representational Art Conference was een competitie verbonden, waaraan tientallen kunstenaars uit de hele wereld hebben meegedaan. Een vakjury heeft 11 winnaars gekozen: 5 Amerikanen, 5 Nederlanders en 1 Italiaan, onder wie Virgill Elliot, David Vegt, Mischa Tranquilli en Alessandra Marrucchi.

‘De parallelle tentoonstelling ‘Classical Art’ toont het internationale gezelschap én Culturele hoofdstad Leeuwarden wat wij in Noord-Nederland in huis hebben. Op deze expositie in winkelcentrum Zaailand hangt het topsegment van de Nederlandse klassiek-figuratieve kunst, dat voor 90% bestaat uit docenten, alumni en oud-docenten van de Klassieke Academie. De expositie loopt t/m 24 juni en werd op 1 mei door Peter Trippi onder grote belangstelling geopend. Dit mede als programmaonderdeel van de conferentie. Congresgangers werden met pramen naar de binnenstad vervoerd en wandelden vervolgens naar Zaailand. De conferentie wordt afgerond met een Grand Tour langs Drents Museum, Groninger Museum en Kunsthalle Emden, alwaar de gasten werden bijgepraat door de verschillende curatoren.’

De opening werd verricht door Peter Trippi, chief editor ‘The Fine Art Connoisseur’ en co-curator van o.a. de Alma Tadema tentoonstelling en ‘The American Dream’.

X

Op dit adres zul je onze reactie ontvangen