Project Het Eetbaar Meesterwerk

Daag jezelf uit en neem deel aan de Wedstrijd Het Eetbaar Meesterwerk!

Foto’s van de drie beste Eetbare Meesterwerken zullen worden geëxposeerd in het Atelier van het Groninger Museum en op social media worden gedeeld!

Een uniek project geïnitieerd door XD-Art Projects, in samenwerking met het Groninger Museum, Professor Brigit Toebes, Rijksuniversiteit Groningen en topkok Dick Soek van restaurant Piloersemaborg in Den Ham.

Verbindingen en ontmoetingen

Het is goed om ook in Coronatijd de ontmoeting op te blijven zoeken. Om de quarantaine te doorbreken is het voor zowel (buitenlandse) studenten als Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers fijn om de verbinding te vinden, en wat is er nou nog meer verbindend dan kunst en eten?

Het Eetbaar Meesterwerk draait daarom om verbindingen en ontmoetingen:

 • Verbindingen en ontmoetingen tussen studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers.
 • Verbindingen en ontmoetingen tussen Groningers, het Groninger Museum, topkok Dick Soek, Professor Brigit Toebes en XD-Art Projects.

Naar aanleiding van een actueel thema en geïnspireerd op de fototentoonstelling Wat zullen de buren zeggen in het Groninger Museum maken studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers in groepjes van drie een Eetbaar Meesterwerk. Dit door een smakelijk gerecht te maken dat er ook smakelijk uitziet. Dat gezamenlijk goed laten smaken en het gerecht – en de maaltijd – heel appetijtelijk te fotograferen.

Opgeven voor Het Eetbaar Meesterwerk kan vanaf nu! Door een mail te sturen aan xd.artprojects@gmail.com 

Na opgave zal je worden ingedeeld in groepjes van maximaal drie en krijg je bericht wanneer je de tentoonstelling Wat zullen de buren zeggen in het Groninger Museum kan bezoeken. Je kan je ook als groep opgeven! (Buren, vrienden of huisgenoten). Dit bezoek wordt gevolgd door een korte masterclass Food Photography, gegeven en aangeboden door experts van het Groninger Museum!

Het maximale aantal deelnemers is 75 (25 groepjes van 3 personen) dus wees er snel bij!

SAVE THE DATE

 • Start ma 20 juli/ din 21 juli/woe 22 juli.  Na opgave krijg je een dag + tijdstip (tijdslot) toegewezen waarop je de tentoonstelling Wat zullen de buren zeggen in het Groninger Museum met je groepje gaat bezoeken.
 • Deadline inleveren foto’s Eetbare Meesterwerken: zondag 26 juli 24:00u.
 • Jurering: dinsdag 28 juli
 • Bekendmaking 3 winnaars via websites Groninger Museum en XD-Art Projects en social media:  donderdag 30 juli
 • Tentoonstelling foto’s van de drie beste Eetbare Meesterwerken in het Atelier van het Groninger Museum vanaf maandag 3 augustus.

Met je groepje ga je het volgende doen:

1. Bezoek Tentoonstelling in het Groninger Museum

Wat zullen de buren zeggen is een tentoonstelling met werk van onder andere David LaChapelle, Ruud van Empel en Inez van Lamsweerde.

Thema’s als diversiteit, maakbaarheid en identiteit komen aan de orde, met als overkoepelende vraag: waarom bekijken we onszelf steeds meer door de denkbeeldige lens van een ander?

Het bezoek aan de tentoonstelling en de masterclass Food Photography zal plaatsvinden op maandag 20 juli, dinsdag 21 juli of woensdag 22 juli, in de ochtend tussen 10:00-12:00u. Hierover krijg je nog een bericht. 

Je kan het museum fysiek bezoeken maar ook vanuit huis de gratis Groninger Museum 360 omgeving bekijken, rondleidingen volgen, filmpjes bekijken, informatie opdoen.

Het museum is gratis voor studenten studerend in Groningenkinderen t/m 18 jaar; Vrienden van het Groninger Museum; 65-plussers en houders van stadjerspassen! Voor CJP & Studenten studerend buiten Groningen 10 euro en voor overige deelnemers 15 euro entreegelden.

2. Inspiratie opdoen tijdens je tentoonstellingsbezoek of met elkaar een ander actueel thema bedenken voor het Eetbare Meesterwerk

3. Samen een idee en plan van aanpak bedenken voor het Eetbare Meesterwerk

4. Samen boodschappen doen voor het Eetbare Meesterwerk.

Kosten gemaakt voor aanschaf etenswaar en dergelijke zullen niet worden vergoed.

5. Samen het Eetbare Meesterwerk maken

Houd volgens de maatregelen van het RIVM voldoende afstand van elkaar en zorg voor handhygiëne. 

6. Samen het Eetbare Meesterwerk opeten

Houd volgens de maatregelen van het RIVM voldoende afstand van elkaar en zorg voor handhygiëne. 

Criteria jurering Het Eetbare Meesterwerk

1) artistieke waarde: wat is de artistieke kwaliteit van de foto, met aandacht voor compositie, kleurgebruik, uitstraling;

2) kwaliteit van het gerecht: wat wordt gepresenteerd, wat is de kwaliteit van het bereide gerecht (voor zover te beoordelen), presentatie van het gerecht/eetbare meesterwerk vanuit culinair oogpunt;

3) creativiteit, inventiviteit en originaliteit van het project als geheel;  

4) technische kwaliteit van de foto;

5) samenwerking: hoe heeft de groep samengewerkt, is het echt het product van samenwerking.

Per criteria wordt een cijfer tussen de 0 en de 10 uitgedeeld; voor de eindscore wordt hiervan het gemiddelde genomen.

Suggesties voor opbouw van het Eetbaar Meesterwerk

Deelnemers kunnen gebruik maken van de volgende compositorische regels:

 • Gebruik van evenwijdige horizontale lijnen en evenwijdige verticale lijnen geeft een sfeer van rust, kalmte en kracht aan je gerecht. Terwijl gebruik van evenwijdige diagonale lijnen een sfeer scheppen van activiteit, beweging, onrust, dynamische spanning aan je gerecht. 
 • Kleuren kunnen verleidelijk zijn maar ook weerzin wekken.
 • Een harmonie in toonwaarden voelt aangenaam, sterke contrasten juist prikkelend (net als in de muziek)

Thematiek

Deelnemers hoeven zich niet te houden aan een bepaald thema.

Niettemin zijn er legio thema’s waar deelnemers inspiratie aan kunnen ontlenen. Om maar wat te noemen: ontwikkelingen richting vegetarisme, veganisme of flexitarisme. De herkomst (regionaal of anders) en de kwaliteit (biologisch/bio-dynamisch) van het product. De toenemende kritiek op de bio-industrie en de fast-food industrie. Maar ook de ontwikkeling van de internationale keuken, de toename van de (bio-)boxen, en van takeaways.

Inspiratie kan ook ontleend worden aan kookboeken; maar het is niet de bedoeling van het project om een recept precies na te maken.

Samenstelling jury

De jury van het project bestaat uit de volgende vier leden:

 • Professor Brigit Toebes, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • Topkok Dick Soek van restaurant Piloersemaborg
 • Steven Kolsteren, oud hoofd Educatie van het Groninger Museum
 • Xandra Donders kunstenaar/projectorganisator XD-Art Projects

Foto maken

Foto moet van goede kwaliteit zijn. 

Fotografeer het Eetbaar Meesterwerk zo dat het gerecht goed in beeld komt. Recht van boven en van de zijkant.

Foto opsturen in 300 DPI en JPEG aan : xd.artprojects@gmail.com 

Deadline inleveren foto’s Eetbare Meesterwerken zondag 26 juli 24:00u.

Bekendmaking

De winnaars worden op 30 juli op de sites van het Groninger Museum en XD-Art Projects bekend gemaakt! De winnende foto’s zullen ook over Facebook en Instagram worden gedeeld. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd!

Prijzen

De foto’s van de 3 beste Eetbare Meesterwerken zullen worden geëxposeerd in het Atelier van het Groninger Museum.  Het printen en het inlijsten van de prijswinnende foto’s zal worden aangeboden door het Groninger Museum. De foto’s van de drie beste Eetbare Meesterwerken komen ook op de sites en social media van het Groninger Museum en XD-Art Projects te staan!

X

Op dit adres zul je onze reactie ontvangen