Geplande projecten

2020

Mocht u interesse hebben om projecten van XD-Art Projects op bijvoorbeeld middelbare scholen aan te bieden, neem dan gerust contact op. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.

 • Kunst & Wetenschap is een project van XD-Art Projects in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en kunsthistoricus drs.Steven Kolsteren, voormalig hoofd Educatie van het Groninger Museum. Nadere informatie volgt.
 • Het Eetbaar Meesterwerk geïnitieerd door XD-Art Projects in het kader van verbindingen en ontmoetingen van studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers in tijden van SARS-CoV-2 in samenwerking met het Groninger Museum, Professor Brigit Toebes, Rijks Universiteit Groningen en topkok Dick Soek van restaurant de Piloersemaborg Den Ham. Nadere informatie volgt.
 • Ontwerpwedstrijd Mondneusmasker geïnitieerd door XD-Art Projects in het kader van verbindingen en ontmoetingen studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers in tijden van SARS-CoV-2 in samenwerking met het Groninger Museum en arts-microbioloog dr. Edwina Doting verbonden aan het UMCG/RUG. Zie pagina https://www.xd-artprojects.nl/ontwerpwedstrijd-mondneusmasker/
 • Kunstproject ontwerpwedstrijd Mondneusmasker Zernike College -Groningen.
 • Voorstel opzetten Artist in Residents UMCG in opdracht van het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG en de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences.
 • Stepping Stones. Een multicultureel kunstproject in samenwerking met galerie Forma Aktua: Nederland als multiculturele samenleving en de positie daarbinnen van migranten. Zie pagina https://www.xd-artprojects.nl/2020/08/05/stepping-stones-een-project-over-multiculturele-identiteiten/
 • Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences: Project Multicultureel Nederland o.l.v. docente fine arts en kunstenaar Xandra Donders. De vraag werd voorgelegd of het niet beter is als we ons een meer flexibelere identiteit zouden aanmeten. Zou dat niet een betere opening bieden voor integratie? Zowel van onszelf in de wereld, als van migranten culturen in Nederland? In dit project zijn studenten en mensen uit andere cultuurgebieden met elkaar in gesprek gaan en aan de hand daarvan hebben studenten een kunstproject gemaakt.
 • Interdisciplinair project n.a.v. de tentoonstelling MENDINI in het Groningen Museum. Lecture arts-microbioloog dr. Edwina Doting ‘Schone handen redden levens’. Een uniek, interdisciplinair academiebreed project n.a.v. de tentoonstelling Mendini in het Groninger Museum in samenwerking met het UMCG. In dit project komen kunst en medische microbiologie en infectiepreventie (waaronder handhygiëne) samen. Feestelijke afsluiting vindt plaats in het Groninger Museum op 5 mei 2020, Internationale Dag van de Handhygiëne van de World Health Organization WHO. (Dit project is exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen) Uitgesteld wegens Corona.
 • METELKAAR Een kunstproject om studenten van de Hanzehogeschool met elkaar te verbinden door middel van het maken van muurschilderingen en collages. Het project wordt aangeboden door de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences en is geïnitieerd door Xandra Donders kunstenaar/docente Fine Arts. In een tijd dat menselijk contact veelal via sociale media verloopt en dat buren elkaar nauwelijks meer kennen vervreemden we van elkaar. Er wordt vergeten dat de mens een sociaal wezen is en dat we elkaar nodig hebben om elkaar bij te staan, elkaars verhalen te horen, er te zijn voor elkaar. We streven naar geluk, naar een maatschappij waarin alles nog beter moet. Voor kwetsbaarheid, tegenslag en verdriet is nauwelijks nog ruimte. Kunst zal als middel voor verbindingen worden ingezet en niet als een doel. Het idee is om mensen te leren kennen die verschillende sociale en culturele achtergronden hebben, te ervaren dat er zoveel meer is dat ons verbindt dan wat ons scheidt en die ontmoetingen te vertalen in bijvoorbeeld grote landschappen/groepsportretten waarin alle landschappen/mensen van de wereld verenigd zijn. Maar ook door koffie en thee samen te drinken en een fijne middag te hebben.  Je hoeft geen kunstenaar te zijn, zelfs geen ambitie te hebben kunstenaar te worden, maar als je het leuk lijkt om samen te werken aan bv. muurschilderingen dan ben je van harte welkom! Exacte data van dit project zal spoedig volgen.

2021

 • Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences project mondneusmasker n.a.v. Covid-19 geïnspireerd op wensen van en praktisch nut voor mensen met een zintuiglijke handicap. i.s.m. het Groninger Museum, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Lecture dr. arts-microbioloog Edwina Doting, drs Steven Kolsteren voormalig hoofd educatie Groninger Museum en Sander Daams hoofd educatie Groninger Museum en Xandra Donders docente fine arts.
 • Eerbetoon aan de Canadese soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van Groningen in de 2e wereldoorlog. In opdracht van de Gemeente Groningen in kader 75 jaar vrijheid Groningen. Uitgevoerd door bachelor studenten van de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences o.l.v. docente fine arts Xandra Donders.
 • OFFCourse Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences: Project Multicultureel Nederland o.l.v. docente fine arts en kunstenaar Xandra Donders.
 • Project Stadsnomaden (in voorbereiding)
 • Project de ethische kant van transplantatie in samenwerking Transplantatiecentrum UMCG (in voorbereiding)
 • Project Generaties (in voorbereiding)

X

Op dit adres zul je onze reactie ontvangen