Geplande projecten

2020

 • Kunstopdracht in verband met het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties in opdracht van de Gemeente Groningen en de Provincie Drenthe. Nadere info zal spoedig volgen.
 • Toukomst Provincie Groningen. Nadere info zal spoedig volgen.
 • Begeleiding Artist in Residents UMCG in opdracht van het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink van het UMCG en de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences.
 • Projectweek Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences: Project Multicultureel Nederland o.l.v. docente fine arts en kunstenaar Xandra Donders. Mensen uit andere cultuurgebieden komen naar Nederland vanwege oorlog, vervolging of natuurrampen en/of worden aangetrokken door werk, veiligheid, studie, gezinshereniging of andere redenen en brengen hun eigen culturele waarden, religie, taal en andere uitingsvormen van hun cultuur met zich mee. De Nederlandse samenleving verandert als gevolg van migratie. Nederland heeft zich ontwikkelt tot een multiculturele samenleving. De Nederlandse samenleving gaat gebukt onder een gevoel van angst, onveiligheid, verharding en onbehagen. De menselijke psyche is vatbaar voor angst en als reactie daarop gaan we stigmatiseren. We schrijven bepaalde kenmerken toe aan een persoon of groep, wat kan leiden tot vooroordelen. Uit angst zoeken we de veilige haven van een identiteit. Paradoxaal genoeg geeft dat een veilig gevoel in een samenleving die als onveilig wordt ervaren. Zou het niet beter zijn als we ons een meer flexibelere identiteit zouden aanmeten?  Zou het niet beter zijn geïnteresseerd in elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan? Zou dat niet een betere opening bieden voor integratie? Zowel van onszelf in de wereld, als van migranten culturen in Nederland? In dit project zullen studenten en mensen uit andere cultuurgebieden met elkaar in gesprek gaan en aan de hand daarvan een kunstproject maken.
 • Stepping Stones. Een kunstproject over Multiculturele identiteiten in Nederland in Galerie Forma Aktua van 13 augustus tot 6 september 2020. Curator Xandra Donders. Documentaire en podcast Ton Meijer en Niki Lamvardias. Theo Butterhof en Sanam Thamasebi verantwoordelijk voor muzikanten en dichters.  Kunstenaars met een migranten achtergrond zullen o.l.v. Xandra Donders met elkaar in gesprek gaan en aan de hand daarvan een kunstproject maken.
 • Interdisciplinair project n.a.v. de tentoonstelling MENDINI in het Groningen Museum. Lecture arts-microbioloog dr. Edwina Doting ‘Schone handen redden levens’. Na een succesvol profileringsproject in 2019 rondom de expositie van glaskunstenaar Chihuly biedt de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen wederom een uniek, interdisciplinair academiebreed project aan n.a.v. de tentoonstelling Mendini in het Groninger Museum, waarin we samenwerken met het Groninger Museum en het UMCG. In dit project komen kunst en medische microbiologie en infectiepreventie (waaronder handhygiëne) samen. Feestelijke afsluiting vindt plaats in het Groninger Museum op 5 mei 2020, Internationale Dag van de Handhygiëne van de World Health Organization WHO. (Dit project is exclusief voor studenten van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen)
 • Met elkaar. Een samenwerkingsproject van de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences en Humanitas geïnitieerd door Xandra Donders kunstenaar/docente Fine Arts aan de Kunstacademie Minerva en aangeboden door de Hanzehogeschool. In een tijd dat menselijk contact veelal via sociale media verloopt en dat buren elkaar nauwelijks meer kennen vervreemden we van elkaar. Er wordt vergeten dat de mens een sociaal wezen is en dat we elkaar nodig hebben om elkaar bij te staan, elkaars verhalen te horen, er te zijn voor elkaar. We streven naar geluk, naar een maatschappij waarin alles nog beter moet. Voor kwetsbaarheid, tegenslag en verdriet is nauwelijks nog ruimte. Binnenkort is er een nieuw kunstproject met studenten van de Hanzehogeschool dat mensen met elkaar wil verbinden door middel van tekenen/schilderen/collages te maken. Kunst zal als middel voor verbindingen worden ingezet en niet als een doel. Het idee is om mensen te leren kennen die verschillende sociale en culturele achtergronden hebben, te ervaren dat er zoveel meer is dat ons verbindt dan wat ons scheidt en die ontmoetingen te vertalen in portretten, maar ook door koffie en thee samen te drinken en een fijne middag te hebben.  Je hoeft geen kunstenaar te zijn, zelfs geen ambitie te hebben kunstenaar te worden, maar als je het leuk lijkt om samen schilderlessen te volgen dan ben je van harte welkom! Exacte data van dit project zal spoedig volgen.
 • Kunstopdracht aan studenten Medische Microbiologie University College, n.a.v. colleges Prof. Dr. G. Buist. Onder leiding van kunstenaar Xandra Donders. (Dit project is exclusief voor studenten van University College Groningen)
 • Projecten n.a.v. tentoonstellingen in het Van Gogh Museum en Stedelijk Museum in Amsterdam. Wackers Academie Amsterdam. Exacte data van deze projecten zullen spoedig volgen.

2021

 • Eerbetoon aan de Canadese soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van Groningen in de 2e wereldoorlog. In opdracht van de Gemeente Groningen in kader 75 jaar vrijheid Groningen. Uitgevoerd door bachelor studenten van de Hanze Minerva Art Academy, University of Applied Sciences o.l.v. docente fine arts Xandra Donders.
 • Project Stadsnomaden (in voorbereiding)
 • Project de ethische kant van transplantatie in samenwerking Transplantatiecentrum UMCG (in voorbereiding)
 • Project Generaties (in voorbereiding)